Biblioteka

Biblioteka szkolna istnieje tak długo, jak budynek, w którym mieści się nasze Gimnazjum czyli od 1986r. Najpierw służyła uczniom SP nr 17, następnie ZSO nr 7, a od roku szkolnego 1999/2000 służy społeczności Gimnazjum nr 7. Biblioteka składa się z 2 pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni. W czytelni wyodrębniony jest księgozbiór podręczny, udostępniany na miejscu w godzinach pracy biblioteki. Do dyspozycji czytelników są również czasopisma (12 tytułów).

Od 2005 r. czytelnia dysponuje 4 stanowiskami komputerowymi, drukarką i kserokopiarką, zwanymi ICIM, współfinansowanymi przez EFS.

Śmiało możemy teraz przyznać rację Umberto Eco, który powiedział: „Jesteśmy świadkami niezwykłego zjawiska: z jednej strony biblioteka gości u siebie internet, co widać w czytelniach, z drugiej – internet jest gospodarzem biblioteki. W sieci znajdują się ogromne ilości informacji, całe archiwa historii łacińskiej”. Ze stanowisk komputerowych korzystają uczniowie i nauczyciele. Ci pierwsi , za zgodą nauczyciela  bibliotekarza, w celach edukacyjnych.

Czytelnia pełni również funkcję sali kinowej, w której uczniowie mogą oglądać na DVD sfilmowane lektury szkolne i inne filmy edukacyjne.  Tutaj również odbywają się liczne konkursy szkolne, prezentacje, wystawy okolicznościowe. To także miejsce spotkań  uczniów z twórcami kultury.

Generalnie, biblioteka to centrum informacji i aktywizacji życia kulturalnego w szkole.